KONTAKT

HK Košice – hádzanársky klub O.z.
  •    IČO: 50005430
  •    Sídlo : Tr.SNP 104, 04011 Košice – západ, SR
  •    Webové sídlo : www.hkkosice.sk
  •    Registračné číslo : VVS/1-900/90-46998
  •    Registrový úrad : MV SR
  •    Dátum vzniku : 23.10.2015
Kontakty:
Mgr.Ondrej Melich, prezident HKK o.melich@gmail.com
Ing.Dušan Timko, viceprezident HKK, administrácia timkod@netkosice.sk +421905460052
Ing.Martin Lipták, šéftréner HKK mliptak66@gmail.com