Starší žiaci 2021-2022

pondelok            16.00-17.30 mladší, starší žiaci    

utorok                 16.00-17.30 starší žiaci, mladší dorast

streda

štvrtok                 16.00-17.30 starší žiaci, mladší dorast

piatok                  16.00-17.30 mladší, starší žiaci 

 

Od 17. decembra 2021 platí, že je možné využívať vnútorné športoviská za účelom tréningovej činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi, pričom každý účastník hromadného podujatia (tréningu) musí byť výhradne v režime OP – Očkovaný/Prekonaný !

 

Podľa Vyhlášky č. 307 platnej od 17.12.2021 sa považuje osoba za kompletne očkovanú:

– osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,

– osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,

– osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,

osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.