Starší žiaci 2023-2024

JÚN 2024  STŽ


01.06.2024 sobota                                        

02.06.2024 nedeľa


03.06.2024 pondelok                                      16.00-17.30 Ber hala+MLŽ

04.06.2024 utorok                                           16.00-17.30 Ber hala+MLŽ

05.06.2024 streda                                         16.00-17.30 Ber hala+MLŽ

06.06.2024 štvrtok                                         16.00-17.30 Ber hala+MLŽ

07.06.2024 piatok                                          16.00-17.30 Ber hala+MLŽ

08.06.2024 sobota                                       

09.06.2024 nedeľa            


10.06.2024 pondelok                                     16.00-17.30 Ber hala+MLŽ

11.06.2024 utorok                                          16.00-17.30 Ber hala+MLŽ

12.06.2024 streda                                         16.00-17.30 Ber hala+MLŽ

13.06.2024 štvrtok                                         16.00-17.30 Ber hala+MLŽ

14.06.2024 piatok                                          16.00-17.30 Ber hala+MLŽ

15.06.2024 sobota                                        MR SR o 5.-8.miesto Trebišov

16.06.2024 nedeľa            


17.06.2024 pondelok                                       

18.06.2024 utorok

19.06.2024 streda

20.06.2024 štvrtok                                          

21.06.2024 piatok

22.06.2024 sobota                                       

23.06.2024 nedeľa


24.06.2024 pondelok                                       

25.06.2024 utorok

26.06.2024 streda

27.06.2024 štvrtok                                          

28.06.2024 piatok

29.06.2024 sobota                                       

30.06.2024 nedeľa