Organizačná štruktúra HKK

Prezident HKK

Mgr. Ondrej Melich

Viceprezident, administrácia, tréner

Ing. Dušan Timko

Šéftréner

Ing. Martin Lipták

Tréner

Mgr. Ján Hruščák

Tréner

Mgr. Richard Štochl

Tréner

Mgr. Maroš Vikartovský

Tréner

Mgr. Erik Ľoch

Funkcionár

Peter Takáč

Funkcionár, tréner

Peter Boháč