MLŽ 2022-2023

Aktualizované 25.09.2022

1 HK Košice 2 4 34 57 23 2 0 0
2 ŠK Trebišov B 1 0 -14 11 25 0 0 1
3 ŠK Trebišov A 1 0 -20 12 32 0 0 1