Členské príspevky

Členské príspevky nášho klubu sú  25.- Eur mesačne pre každého člena HKK. Pri dlhodobom ochorení alebo zranení člena HKK sa platenie členského prerušuje.

Spôsob úhrady:

Bezhotovostne na účet HK Košice:

Účet HK Košice:

IBAN: SK75 5600 0000 0045 5559 2001

Popis: Priezvisko Meno , mesiac a rok  zaplateného členského príspevku