Športoviská využívané HKK

Športová hala pri ZŠ Bernoláková 16 v Košiciach

Trávnaté ihriska TU Košice na Watsonovej ulici v Košiciach

Telocvičňa Strednej športovej školy, Bardejovská ulica v Košiciach

Priestory a športoviská na ZŠ Považská 12 v Košiciach

Crow Aréna v Košiciach, posilňovňa

Telocvičňa SOŠ Šaca