OBRANA 0-6

Obrana 0-6 (škandinávska, švédska)

Tento obranný systém vznikol v 90-rokoch minulého storočia a bol základom úspechov zlatej švédskej éry (B.Johansson, O.Lingren, S.Olsson, P.Carlén, M.Wislander…).

 

Úvod:    základné postavenie všetkých hráčov je na brankovisku. Obrana sa plynule presúva zároveň s pohybom lopty. Táto obrana má minimalizovať situácie 1-1 a zamedziť streľbe spojok z blízkej vzdialenosti v priestore stredných obrancov (3 a 4). Strední obrancovia (3 a 4) by mali byť najagresívnejší z celej obrany a to až do 10m pred bránkou.

 

Základné úlohy obrancov:     

Krídelní obrancovia 1 a 6 :

 1. Zabrániť útočníkovy preniknúť na brankovisko pri tlaku 1-1 a to hlavne von z ihriska
 2. Zdvojovanie – pri chybe obrancov 2 a 5 vypomôcť zdvojovaním. Bez rúk hlavne agresívne telom, ruky použiť na zabránenie prihrávky na voľného krídelného útočníka
 3. Získavanie lopty – pri jasnej situácii, keď prihrávka smeruje na krajnú spojku a nieje pri krídelnom obráncovi pivot – vbiehanie do prihrávky

Obrancovia na pozícii 2 a 5 :

 1. Zabrániť prieniku útočníka pri situácii 1-1 ku krídelnému obráncovi
 2. Zabrániť streľbe cez hlavu zo zeme v priestore do 8m od bránky faulom alebo agresívnym blokom
 3. Zabrániť streľbe z výskoku do 8m od bránky faulom alebo agresívnym blokom
 4. Donútiť postavením a tlakom útočníka k pohybu do zhusteného stredu obrany
 5. Po zvládnutí bodu 4 okamžite zasunúť na 6m a pokryť agresívne podbiehajúceho pivota, najlepšie faulom alebo ziskom lopty

 

Obrancovia na pozícii 3 a 4 (stredný blok) :

 1. Zabrániť streľbe z výskoku v priestore 9m faulom, do 10m agresívnym blokm (potrebná dohoda s brankármi, ktorá strana sa blokuje spravidla je to zadná tyčka a po prechode strelca cez stred obrany podľa dohody a kvality súpera)
 2. Maximálna snaha zabrániť pivotovi zaujať nebezpečnú pozíciu pre prihrávku, zabrániť prihrávke do pivota faulom alebo ziskom lopty
 3. Agresívnym pohybom a blokom zabrániť podľa daných možností streľbe zo zeme do 9m
 4. Agresivitou (vybiehaním do prihrávky, pohybom…) vytvoriť tlak na súpera v strednom bloku obrany

 

Kritická situácia :

Odrazená lopta po streľbe :       Za odrazenú loptu (po streľbe z poľa alebo pri 7m hodoch) sú zodpovední všetci obrancovia, len pri dnešnom poňatí hry, kde krídelníci sú povinný vybiehať do I.vlny protiútoku sa na krídelných obranných pozíciách riskuje a zastupuje   ich pri získavaní lôpt obranca 2 a 5. Za každú cenu pri odrazených sa musí zamedziť gólu – psychlogicky, keď obrana ubráni a dostane gól z odrazenej, sú tieto situácie veľmi kritické.