Zdravotné zabezpečenie

Nemocnica Košice-Šaca :

Ortopédia – Klinika muskuloskeletárnej a športovej medicíny

MUDr. Peter Polan Phd., MPH prednosta ortopedickej kliniky

MUDr. Tomáš Ševčík, lekár

MUDr. Ján Perduk, lekár

MUDr. Jakub Buzga, lekár

MUDr. Viktor Tobakoš, lekár

MUDr.Mgr. Maroš Varga, MPH, vedúci Šport-artro centra

MUDr.Martin Vicen, lekár

Gabriela Tajmrová, Nemocnica Šaca

MUDr. Martin Matúška, lekár