OBRANA 1-2-3

Obrana 1-2-3 (juhoslovanská)

Vychádza z juhoslovanskéo systému agresívneho bránenia, ktorý sa vyvíjal v 80 rokoch minulého storočia a veľmi ho obohatil chorvátsky národný tím. Začal používať postavenie vysokého hráča na vysunutom poste a malých rýchlych hráčov (väčšinou krídiel) na pozíciách 2 a 5. Útočné kombinácie v tomto období tak pokročili a hráči boli lepšie individuálne pripravení takže bolo nutnosťou nacvičiť nový agresívny spôsob bránenia.
Úvod :
Úlohou kvalitnej obrany 1-2-3 je eliminovať pripravenú streľbu z priestoru 9-10m od brány v strede obrany. Ďaľšou úlohou je donútiť útok k rýchlemu zakončeniu alebo dostať útok pod tlak a vynútiť stratu lopty technickou chybou.
Postavenie a úlohy hráčov na jednotlivých pozíciách :
Pri hre útoku s jedným pivotom :
TROJUHOLNÍKOVÝ TVAR OBRANY
Krídelní obrancovia – oproti obrane 0-6 majú viac priestoru na bránenie. Ich postavenie je na brankovisku a plne zodpovedajú za situáciu 1-1 pri tlaku útočníka
Obrancovia 2 a 5 – základné postavenie na 8-9 metroch. Plne zodpovedajú za situáciu 1 – 1 pri tlaku útočníka vo svojom priestore. Aktívnou prácou rúk zamedzujú prihrávku na neaktívneho pivota, pri aktívnom práci pivota (clona) nikdy nepreberajú, ale snažia sa dobrániť svoju spojku za pomoci vysunutého obrancu.

Obranaca na 3 (stredný zadný) – základné postavenie na brankovisku, posúva sa za loptou bez ohľadu na postavenie pivota a vyplňa priestor. Vypomáha pri tlaku do stredu, práca s pivotom, blokuje prihrávky do pivota a vystupuje s ním pri pokuse o clonu, zdvojuje strednému vysunutému. Má na starosti hlasitú organizáciu obrany.

Obranca na 1(stredný vysunutý) – postavenie na 10-11 metroch, jeho pohyb je od tyčky po tyčku brany, je zodpovedný za situáciu 1-1 vo svojom priestore a vypomáha pri prienikoch do stredu. Blokuje dlhú prihrávku medzi krajnými spojkami a blokuje aj prihrávka do zóny.

 

Pri hre s dvoma pivotmi (zábeh spojky do druhého pivota) :

TROJUHOLNÍKOVÝ TVAR OBRANY SA NEMENÍ

Krídelní obrancovia – plne zodpovedajú za situáciu 1-1 pri tlaku útočníka a vypomáhajú s bránením pivota, ktorý je v postavení za 2(5) obrancom, blokujú prihrávku.

Obrancovia 2 a 5 – základné postavenie na 8-9 metroch. Plne zodpovedajú za situáciu 1 – 1 pri tlaku útočníka vo svojom priestore smerom von. Snažia sa dostať útočiacu spojku postavením a strkaním do stredu ku vysunutému obrancovi. Zamedzujú prihrávku cez hlavu na pivota za nimi.

Obranca na 1 (stredný vysunutý) – je zodpovedný za všetky prieniky krajných spojok do jeho priestoru. Musí narušovať prihrávku medzi krajnými spojkami. narušovať priamu prihrávku do pivota.

Obranca na 3 (stredný zadný) – zodpovedá za priamu prihrávku na obidvoch pivotov v jeho priestore bránenia. doblokováva strely krajných spojok cez 2 a 5 (zvyčajne zadnú tyč).

 

Pri hre s dvoma pivotmi (zábeh krídla do druhého pivota):

TROJUHOLNÍKOVÝ TVAR OBRANY SA NEMENÍ, PLATIA TIE ISTÉ PRAVIDLÁ AKO PRI ZBEHU SPOJKY

 

Kritická situácia – odrazená lopta : Všetci obrancovia sú zodpovední, ale hlavne stredný zadný a krídelní obrancovia (vyplýva to z ich postavenia na brankovisku).