Mladší žiaci 2021-2022

30.09.2022, piatok      ZŠ Škultétyho                 16.00-17.30 (p.Kasarda)

01.10.2022, sobota     voľno

02.10.2022, nedeľa     voľno

03.10.2022, pondelok   ZŠ Bernolákova hala    16.00-17.30 (so STŽ)

04.10.2022, utorok       Bardejovská                  16.30-18.00 (so STŽ)  kľúče od haly na vrátnici SŠŠ

05.10.2022, streda       ZŠ Bernolákova hala    16.00-17.30 (so STŽ)

06.10.2022, štvrtok      Bardejovská                  16.30-18.00 (so STŽ)  kľúče od haly na vrátnici SŠŠ

07.10.2022, piatok       ZŠ Škultétyho               16.00-17.30 (p.Kasarda)

08.10.2022, sobota      voľno

09.10.2022, nedeľa      voľno

10.10.2022, pondelok  ZŠ Bernolákova hala    16.00-17.30 (so STŽ)

11.10.2022, utorok       Bardejovská                  16.30-18.00 (so STŽ)  kľúče od haly na vrátnici SŠŠ

12.10.2022, streda       Hala S.Šipoša               17.30-19.00 (so STŽ)

13.10.2022, štvrtok      Bardejovská                  16.30-18.00 (so STŽ)  kľúče od haly na vrátnici SŠŠ

14.10.2022, piatok       ZŠ Škultétyho               16.00-17.30 (p.Kasarda)

15.10.2022, sobota     voľno

16.10.2022, nedeľa     Prešov A : HK Košice    Prešov B : HK Košice

17.10.2022, pondelok  ZŠ Bernolákova hala    16.00-17.30 (so STŽ)

18.10.2022, utorok       Bardejovská                  16.30-18.00 (so STŽ)  kľúče od haly na vrátnici SŠŠ

19.10.2022, streda       Hala S.Šipoša               17.30-19.00 (so STŽ)

20.10.2022, štvrtok      Bardejovská                  16.30-18.00 (so STŽ)  kľúče od haly na vrátnici SŠŠ

21.10.2022, piatok       ZŠ Škultétyho                16.00-17.30 (p.Kasarda)

22.10.2022, sobota      Trebišov A : HK Košice, Trebišov B : HK Košice

23.10.2022, nedeľa      voľno

24.10.2022, pondelok  ZŠ Bernolákova hala    16.00-17.30 (so STŽ)

25.10.2022, utorok       Bardejovská                  16.30-18.00 (so STŽ)  kľúče od haly na vrátnici SŠŠ

26.10.2022, streda       Hala S.Šipoša               17.30-19.00 (so STŽ)

27.10.2022, štvrtok      Bardejovská                  16.30-18.00 (so STŽ)  kľúče od haly na vrátnici SŠŠ

28.10.2022, piatok       ZŠ Škultétyho                16.00-17.30 (p.Kasarda)

29.10.2022, sobota      voľno

30.10.2022, nedeľa      voľno

31.10.2022, pondelok  ZŠ Bernolákova hala    16.00-17.30 (so STŽ)