Starší dorast 2023-2024

JÚN 2024  MLD


01.06.2024 sobota                                        

02.06.2024 nedeľa


03.06.2024 pondelok                                       15.30-17.00 Bardejovská 16.00 brankári Bernolákova

04.06.2024 utorok                                            17.30-19.00 Ber hala+MLD

05.06.2024 streda                                            16.00-17.30 Ber ihrisko

06.06.2024 štvrtok                                           16.00-17.30 Ber hala

07.06.2024 piatok                                             17.30-19.00 Ber hala+MLD

08.06.2024 sobota                                       

09.06.2024 nedeľa            


10.06.2024 pondelok                                       15.30-17.00 Bardejovská 16.00 brankári Bernolákova

11.06.2024 utorok                                            17.30-19.00 Ber hala+MLD

12.06.2024 streda                                           16.00-17.30 Ber ihrisko

13.06.2024 štvrtok                                           16.00-17.30 Ber hala

14.06.2024 piatok                                            17.30-19.00 Ber hala+MLD

15.06.2024 sobota                                       

16.06.2024 nedeľa            


17.06.2024 pondelok                                       

18.06.2024 utorok

19.06.2024 streda

20.06.2024 štvrtok                                          

21.06.2024 piatok

22.06.2024 sobota                                       

23.06.2024 nedeľa


24.06.2024 pondelok                                       

25.06.2024 utorok

26.06.2024 streda

27.06.2024 štvrtok                                          

28.06.2024 piatok

29.06.2024 sobota                                       

30.06.2024 nedeľa