Mladší dorast

Prerušené pre Covid – 19. Tréning podľa individuálnych plánov aj na začiatku Nového roku 2021. Informujte sa u trénera J.Hruščáka.