Day

december 31, 2022

Bez slov…

V.Guzy ČK MK, M.Lužica nič ? …po protestoch pri následnom schádzaní z hracej plochy v priestore medzi stolíkom časomerača a zapisovateľa a...
Read More