Single Blog Title

This is a single blog caption

Bez slov…

PRAVIDLÁ HÁDZANEJ IHF
Platné od 1. júla 2016

4:11 V prípade zranenia majú rozhodcovia právo (signalizačnými znakmi č. 15 a 16) povoliť vstup na hraciu plochu dvom
osobám, ktoré sú oprávnené k účasti na stretnutí (4:3), vstúpiť na hraciu plochu, počas time-out, za špeciálnym účelom,
asistovať zranenému hráčovi ich družstva.
Po prijatí zdravotného ošetrenia na hracej ploche (čo sa v tomto prípade nestalo), musí hráč hraciu plochu okamžite opustiť. Na hraciu plochu sa môže
opätovne vrátiť až po troch útokoch jeho družstva (postup a výnimky pozri vo Vysvetlivke č. 8).

ČK

ČK

…a iné …