Single Blog Title

This is a single blog caption

Rozpis zápasov KM mladších a starších žiakov

V časti „ZÁPASY“ si nájdete rozpis zápasov mladších a starších žiakov v KM do konca kalendárneho roka. Termíny a časy zápasov priebežne upresníme.

 

Údaje pre registráciu hráča :

Údaje na registráciu: Meno a priezvisko
                                  Dátum narodenia
                                  Adresa trvalého pobytu
                                  Fotku
                                  Kópiu rodného listu
                                  Email rodiča
Všetky tieto údaje je potrebné poslať spolu na email : erikloch7@gmail.com

Členské príspevky :

Prima banka Slovensko, a.s. číslo účtu:4555592001 IBAN:SK75 5600 0000 0045 5559 2001 Suma : 25,-€ Údaje pre prijímateľa : Stačí uviesť meno a priezvisko hráča/mesiac

HK Košice